Đồng hồ treo tường hình mỏ neo DH1209-10

Đồng hồ treo tường hình mỏ neo